Văn bản quy phạm pháp luật

STT

Tên VB Ngày ban hành Nội dung
1 73/2012/NĐ-CP 26/9/2012 Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
2 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training