Hệ thống báo cáo các chương trình liên kết đào tạo

Nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo cho các cơ sở giáo dục đại học và chuẩn hóa số liệu thống kê về liên kết đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế đã tiến hành xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Các cơ sở giáo dục được phân quyền truy cập vào hệ thống, tham gia quản lý các chương trình liên kết đào tạo của đơn vị mình và báo cáo tình trạng hoạt động của chương trình liên kết, số lượng học viên đã tuyển, đang theo học và đã tốt nghiệp sau mỗi kỳ tuyển sinh hoặc sau mỗi năm học.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục dễ dàng tra cứu Quyết định cấp phép và các thông tin chi tiết như trình độ đào tạo, mô hình đào tạo, lĩnh vực đào tạo, thời điểm hết hạn các chương trình liên kết của đơn vị mình.
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training