Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt

Cả nước đến nay đã có hơn 500 chương trình hợp tác và liên kết đào tạo đã được cấp phép hoạt động. Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thực hiện liên kết đào tạo với hơn 200 cơ sở giáo dục đại học tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài này được triển khai dưới nhiều hình thức: Đào tạo toàn phần tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài; đào tạo theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai trường đối tác cùng xây dựng, hoặc theo hình thức chuyển nhượng "franchising", trong đó cơ sở giáo dục nước ngoài chuyển giao chương trình đào tạo cho cơ sở giáo dục Việt Nam và giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng.

Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài có cấp văn bằng phải được

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên phê duyệt đối với cơ sở giáo dục thành viên trực thuộc các Đại học.

- Trường Đại học Bách Khoa hiện đang được thí điểm tự chủ, phê duyệt đối với các đơn vị thành viên thuộc Trường.

Xét về lợi ích quốc gia, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã góp phần cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Danh sách các chương trình LKĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo: tham khảo tại đây
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training